Aavo Otsa Puhkpillikooli õppekava

 

Tallinna Muusikakeskkooli trompetiõppejõud Aavo Ots ja Neeme Ots kutsuvad oma klassi õppima alg- ja põhikoolide lapsi, kellel on eeldusi, huvi ja tahet muusikuks õppida

Õpetame trompeti eriala (klassikaline ja jazz-stiil), ka trompeti suguluspille nagu pikolotrompet, flüügelhorn ning Neeme Ots õpetab barokktrompetit ja barokiajastu muusika esitamist. Samuti tegutseb meie klassis trompetiansambel (vt YouTube’ist Aavo Ots Musicstudio salvestisi). Kunstilise juhina korraldab Aavo Ots rahvusvahelisi trompetipäevi ja konkurssi “Trompetitalendid”. Meie klassil on lai rahvusvaheline erialane suhtlus.

Muusikalised eesmärgid:

  • ilusa tooni, laulvuse ja väljendus- ja fantaasiarikka muusika esituse innustamine, individuaalsuse ja omaalgatuse soodustamine;
  • erinevate stiilide ja artikulatsiooni õppimine;
  • ansambli- ja orkestrimänguteadmiste ja -oskuste omandamine;
  • eduka esinemiskogemuse saamine nii solistina kui ka mängijana ansamblis ja
    orkestris.

Meie kreedo on:
“Musitseerimisrõõm, kõlailu ja esituse väljendusrikkus!”