Rahvusvaheline konkurss “Trompetitalendid Tallinn 2019”!

Aavo Otsa Muusikastuudio loodi 2002. a eesmärgiga arendada ja süvendada noorte solistide ja kammermuusikute esitamise oskusi ning leida ja laiendada rahvusvahelise erialase koostõõ võimalusi. Stuudio annab andekatele muusikutele täiendavat erialast õpet ning ansamblimängu koolitust. Muusikastuudio eesmärgiks on puhkpillisolistide ja ansamblite taseme arendamine rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks, nende ettevalmistamine rahvusvahelisteks konkurssideks.

Aavo Ots trompetiõpetajana ja Meeli Ots kontsertmeistrina on valmistanud ette paljude trompetistide konkursikavu. Muusikastuudio tegevuses on tähtsal kohal puhkpillimuusika edendamine ja propageerimine Eestis, esinemine koolides ja koostõõ puhkpilliorkestritega. Eesmärgiks on tuua andekaid noori muusikat õppima.

Muusikastuudio püüab kaasa aidata noorte muusikalises arengus nii huvihariduse tasemel kui ka tulevaste professionaalide koolitamisel.

Aavo Otsa Muusikastuudio tagab kvaliteetse koolituse igal eelmainitud tasemel.
Eesmärgiks on rajada eramuusikakool.

Aavo Otsa Muusikastuudio on Eesti Muusikanõukogu ja World Association for Symphonic Bands and Ensembles (WASBE) liige.

 

Elulugu

Aavo Ots – dirigent, trompetimängija ja pedagoog – sündis 25. jaanuaril 1951. a Vastseliinas Tsäpsi külas Kase talus.

Aavo Ots alustas trompetiõpinguid Vastseliina Keskkooli orkestris Leonid Eriku juhendamisel. Ta õppis aastail 1967–1971 Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis trompeti (õp Kaupo Antzon) ja koorijuhtimise erialal (õp Roland Laasmäe). Lõpetas 1976. a Tallinna Riikliku Konservatooriumi koorijuhtimise erialal (Gustav Ernesaksa ja Olev Oja klassis) ja trompeti erialal (õp Tõnu Tarum) ning 1986. a Leningradi Riikliku Konservatooriumi aspirantuuri trompeti erialal Juri Bolšijanovi klassis.

Aavo Ots võitis 1979. a Eesti interpreetide konkursil esikoha. Ta mängis aastail 1975–1985 RAT “Estonia” orkestris, aastast 1977 töötab Tallinna Muusikakeskkoolis õpetaja-metoodikuna. Alates 1982. a on ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud, aastast 1989 dotsent.

Aavo Ots on dirigeerinud 2004. ja 2009. a üldlaulupidudel ning olnud 2004. a Riias XIV Gaudeamuse Eesti puhkpilliorkestrite üldjuht, 2006. a Tartus XV Gaudeamuse ning 2011. a Vilniuses XVI Gaudeamuse puhkpilliorkestrite üldjuht. 2011. a juhatas ta Tallinnas XI noorte laulu- ja tantsupeol ühendpuhkpilliorkestrit. 2013. a oli XI ESTO laulupeo üldjuht San Franciscos.

1997. ja 2010. a sai Aavo Ots Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia, 2001., 2005. ja 2007. a Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia, 2004. a Riho Pätsi Koolimuusika Fondi stipendiumi ning pälvis 2004., 2006. ja 2009. a Eesti Kooriühingu aasta orkestridirigendi nimetuse. 2014. a autasustas Eesti Vabariigi President Aavo Otsa trompetikoolkonna ja puhkpillimuusika arendamise eest Valgetähe V klassi ordeniga.