Aavo Otsa Muusikastuudio loodi 2002. a eesmärgiga arendada ja süvendada noorte solistide ja kammermuusikute esitamise oskusi ning leida ja laiendada rahvusvahelise erialase koostõõ võimalusi. Stuudio annab andekatele muusikutele täiendavat erialast õpet ning ansamblimängu koolitust. Muusikastuudio eesmärgiks on puhkpillisolistide ja ansamblite taseme arendamine rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks, nende ettevalmistamine rahvusvahelisteks konkurssideks.

Aavo Ots trompetiõpetajana ja Meeli Ots kontsertmeistrina on valmistanud ette paljude trompetistide konkursikavu. Muusikastuudio tegevuses on tähtsal kohal puhkpillimuusika edendamine ja propageerimine Eestis, esinemine koolides ja koostõõ puhkpilliorkestritega. Eesmärgiks on tuua andekaid noori muusikat õppima.

Muusikastuudio püüab kaasa aidata noorte muusikalises arengus nii huvihariduse tasemel kui ka tulevaste professionaalide koolitamisel.

Aavo Otsa Muusikastuudio tagab kvaliteetse koolituse igal eelmainitud tasemel.
Eesmärgiks on rajada eramuusikakool.

Aavo Otsa Muusikastuudio on Eesti Muusikanõukogu ja World Association for Symphonic Bands and Ensembles (WASBE) liige.